ประเมินความเสี่ยงโควิค 19  

covidsurvey

 ---------------------------------

logoDDC

   

ระบบส่งต่อผู้ป่วย  

smre1

smartreferbaord

Link03 01

1671595401452

1671595380469

   

รายงานความเสี่ยง  

risk001

   

รายงานความเสี่ยง HRMS  

HRMSptr

   

BackOffice  

GTW

   

หน่วยงานในสังกัด  

   
   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

HA-โรงพยาบาล  

HA-โรงพยาบาล

   

KM-คลังความรู้  

KM-คลังความรู้

   

เข้าสู่ระบบสมาชิก  

   

1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแสนสุข
2.การมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของบ้านตาดใหญ่ ตาบลห้วย
3.ประสบการณ์การเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ ๒ส ของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2 ที่ควบคุมระดับน้าตาลได้ไม่ดี
4.ปัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใช้และการติดสารระเหยของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
5.ผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่มี ต่อการควบคุมระดับไขมันในเลือด ในคลินิกโรคเรื้อรัง ตาบลหนองไฮน้อย
6.ผลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโดยอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
7.พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตาบลโนนงาม
8.พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ได้
9.รูปแบบการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ อสม.โทรโข่ง ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.วินัยดี
10.โรงเรียนผู้สูงอายุนาผางโรงเรียนสร้างสุข 5 มิติ

   

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา  

doctor51

นายเจริญสุข กัญโคตร

นายแพทย์ชำนาญการ

   
December 2023
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
   

   

oic10986

   
© โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เลขที่ตั้ง 120 หมู่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 เบอร์ติดต่อ 045-465231, 045-465232