ประเมินความเสี่ยงโควิค 19  

covidsurvey

 ---------------------------------

logoDDC

   

ระบบส่งต่อผู้ป่วย  

smre1

smartreferbaord

Link03 01

1671595401452

1671595380469

   

รายงานความเสี่ยง  

risk001

   

รายงานความเสี่ยง HRMS  

HRMSptr

   

BackOffice  

GTW

   

หน่วยงานในสังกัด  

   
   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

HA-โรงพยาบาล  

HA-โรงพยาบาล

   

KM-คลังความรู้  

KM-คลังความรู้

   

เข้าสู่ระบบสมาชิก  

   

1.การดูแลผุ้ป่วยมะเร็งด้วยเครือข่ายสุขภาพ 2
2.การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว รพ.สต.ตาดใหญ่
3.การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนบ้านฤกษ์อุดม รพ.สต.ลือ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
4.การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโพน
5.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นาผาง
6.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รพ.สต.โนนงาม
7.ปัจจัยที่มีผลต่อการมีภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2
8.พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปุญญนิมิต ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
9.พฤติกรรมที่มีผลต่อการติดเชื้อวัณโรคปอดของกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยโรควัณโรคปอดในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
10.รพ.สต.ตาดใหญ่ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
11.สติ๊กเกอร์แสดงระดับน้ำตาล (Emotion)ในผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.สามแยก
12.ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ
13.โครงร่างวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อระดับสารเคมีในเลือดเกษตรกร
14.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง
15.พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนผู้มีภาวะอ้วนลงพุง  อายุ  35 ปีขึ้นไป รพ.สต.วินัยดี

   

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา  

doctor51

นายเจริญสุข กัญโคตร

นายแพทย์ชำนาญการ

   
December 2023
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
   

   

oic10986

   
© โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เลขที่ตั้ง 120 หมู่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 เบอร์ติดต่อ 045-465231, 045-465232