ประเมินความเสี่ยงโควิค 19  

covidsurvey

 ---------------------------------

logoDDC

   

ระบบส่งต่อผู้ป่วย  

smre1

smartreferbaord

Link03 01

1671595401452

1671595380469

   

รายงานความเสี่ยง  

risk001

   

รายงานความเสี่ยง HRMS  

HRMSptr

   

BackOffice  

GTW

   

หน่วยงานในสังกัด  

   
   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

HA-โรงพยาบาล  

HA-โรงพยาบาล

   

KM-คลังความรู้  

KM-คลังความรู้

   

เข้าสู่ระบบสมาชิก  

   

1.การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ บ้านโคกพระ ม.3 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 
2.การศึกษารูปแบบการดำเนินงานหมู่บ้านสมุนไพรบ้านคำย่านาง
3.เก้าอี้อบตะเข็บทอง คุณภาพเบอร์ 5 ประหยัด ปลอดภัย ประสิทธิภาพเยี่ยม
4.ประสิทธิผลของกระบะกดจุดนวดเท้าสมุนไพรบรรเทาต่ออาการชาฝ่าเท้าของโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข
5.ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ที่ควบคุมน้้าตาลได้ไม่ดี โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านเกษมสุข ตำบลลือ 
6.ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้้าตาลได้ไม่ดีโดยชมรมผู้สูงอายุบ้านเกษมสุข ตำบลลืออำนาจเจริญ
7.ประสิทธิภาพของธูปดอกดาวเรืองในการไล่ยุงเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
8.ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ตับและท่อน้าดีจากโครงการ CASCAP
9.ผลการพัฒนารูปแบบการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม โดยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10.ผลของการใช้สมุนไพลพอกเข่าผู้สูงอายุที่ข้อเข่าเสื่อมในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
11.ผลของแนวทางการวางแผนการรักษาพร้อมทั้งติดตามสุขภาวช่องปากในมารดาตั้งครรภ์
12.ผลของโปรแกรมการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาครอบครัว(อสค.) เขต รพ.สต.นาผาง
13.ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมโดย อสม.ตาไวเพื่อเฝ้า
14.ผลของการใช้ยาพอกเข่าร่วมกับการนวดกดจุดรอบเข่าบรรเทาอาการปวดเข่าของโรคข้อเข่า
15.ผลของโปรแกรมการเรียนรู้โดยสื่อวีดีทัศน์ร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการปรับเปลี่ยน
16.รูปแบบการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ

   

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา  

doctor51

นายเจริญสุข กัญโคตร

นายแพทย์ชำนาญการ

   
December 2023
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
   

   

oic10986

   
© โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เลขที่ตั้ง 120 หมู่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 เบอร์ติดต่อ 045-465231, 045-465232